AutoHouser
Homepage > Klimatizace


Klimatizace

Přehled poskytovaných služeb

  • odsátí a recyklace starého chladiva ze systému klimatizace
  • tlakové zkoušky jednotlivých částí okruhu auto klimatizace
  • aplikace kontrastní UV látky pro odhalení netěsnosti okruhu autoklimatizace - detekce úniků chladiva z okruhu klimatizace
  • odstranění úniků ze systému auto klimatizace, kontrola těsnosti okruhu klimatizace - plnění okruhu speciálním olejem
  • plnění okruhu autoklimatizace chladivem R134a
  • dezinfekce vzduchových průduchů v autě - výměna kabinového (pylového) filtru

 

                         pro objednání na servis autoklimatizace volejte :

                                     731 862 462 nebo 603 172 954

 

Údržba a plnění autoklimatizace

Jak poznat, že klimatizace ve Vašem automobilu potřebuje pozornost?
Stačí sledovat funkčnost při jejím provozu. Při zapnuté auto klimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 30°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace měla pohybovat okolo 10-15°C a kompresor by se při volnoběžných otáčkách u většiny vozů neměl vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru může naznačovat problém. Ze vzduchových průduchů auto klimatizace by neměl být cítit žádný zápach.

Dezinfekce autoklimatizace
Je velmi vhodné provádět tzv. dezinfekci auto klimatizace, která ničí bakterie a plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá na vždy zabránit a proto se doporučuje dezinfekci auto klimatizace provádět alespoň jednou ročně, vždy před sezónou.

Servis, opravy a plnění auto klimatizace
Mezi nejčastější poruchy autoklimatizace patří únik chladícího média. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 25% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

Ekologická chladící kapalina?
Tato "ekologická" chladiva sice už nepoškozují ozónovou vrstvu jako dřívější "neekologická" tzv. freony, ale tuto kladnou vlastnost bohužel vyvažují svým zařazením mezi tzv. skleníkové plyny. To znamená, že značnou měrou přispívají k ohřívání planety. Důležitou stránkou opravdu kvalitního servisu autoklimatizace je tedy také přísné sledování ekologických hledisek, zejména bez únikové odsávání a plnění chladiv.

Chováme se šetrně k životnímu prostředí.
V současné době používáme pro servis autoklimatizace speciální odsávací a plnící stanici, která zajišťuje nejen bez únikovou manipulaci s chladivem, ale také přesné plnění předepsaného množství v krátkých časech. Vzhledem k výše popsaným vlastnostem je systém auto klimatizace značně choulostivá záležitost a jakékoliv zásahy do ní, bez znalosti problematiky, téměř vždy končí poškozením. Vzhledem k cenám jednotlivých dílů (kdy např. cena nového kompresoru velmi často překračuje hranici 20 tisíc Kč) se servis (opravy) autoklimatizací vyplatí vždy svěřit do rukou kvalifikovaných odborníků.

Rychlý kontakt:

AUTO HOUSER   

Přílepská 1233 a 1798

252 63 Roztoky u Prahy
e-mail: servis@autohouser.cz
              pneuservis@autohouser.cz

Telefon:

Autoservis -zelená budova

                       233 910 042 

Čížkovský     731 151 334

 

Autoservis -červená budova

Vejbora         731 862 462

 

Objednání přezutí pneu
Pneuservis  220 911 128

Prodejna   

nahr.dílů       220 515 853

Klimatizace  731 862 462

                       603 172 954 

 

Objednejte si přezutí:
Objednejte si přezutí
Jak se k nám dostanete: