Jak poznat, že klimatizace ve Vašem automobilu potřebuje pozornost?

Stačí sledovat funkčnost při jejím provozu. Při zapnuté auto klimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 30°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace měla pohybovat okolo 10-15°C a kompresor by se při volnoběžných otáčkách u většiny vozů neměl vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru může naznačovat problém. Ze vzduchových průduchů autoklimatizace by neměl být cítit žádný zápach. 

Jak vám pomůžeme ? 

  • odsátí a recyklace starého chladiva ze systému klimatizace
  • tlakové zkoušky jednotlivých částí okruhu auto klimatizace
  • aplikace kontrastní UV látky pro odhalení netěsnosti okruhu autoklimatizace – detekce úniků chladiva z okruhu klimatizace
  • odstranění úniků ze systému auto klimatizace, kontrola těsnosti okruhu klimatizace – plnění okruhu speciálním olejem
  • plnění okruhu autoklimatizace chladivem R134a
  • dezinfekce vzduchových průduchů v autě – výměna kabinového (pylového) filtru

Dezinfekce autoklimatizace

Je velmi vhodné provádět tzv. dezinfekci auto klimatizace, která ničí bakterie a plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá na vždy zabránit a proto se doporučuje dezinfekci autoklimatizace provádět alespoň jednou ročně, vždy před sezónou.

Servis, opravy a plnění autoklimatizace

Mezi nejčastější poruchy autoklimatizace patří únik chladícího média. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 25% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

Ekologická chladící kapalina ?

Tato „ekologická“ chladiva sice už nepoškozují ozónovou vrstvu jako dřívější „neekologická“ tzv. freony, ale tuto kladnou vlastnost bohužel vyvažují svým zařazením mezi tzv. skleníkové plyny. To znamená, že značnou měrou přispívají k ohřívání planety. Důležitou stránkou opravdu kvalitního servisu autoklimatizace je tedy také přísné sledování ekologických hledisek, zejména bez únikové odsávání a plnění chladiv.

Chováme se šetrně k životnímu prostředí.
V současné době používáme pro servis autoklimatizace speciální odsávací a plnící stanici, která zajišťuje nejen bez únikovou manipulaci s chladivem, ale také přesné plnění předepsaného množství v krátkých časech. Vzhledem k výše popsaným vlastnostem je systém auto klimatizace značně choulostivá záležitost a jakékoliv zásahy do ní, bez znalosti problematiky, téměř vždy končí poškozením. Vzhledem k cenám jednotlivých dílů (kdy např. cena nového kompresoru velmi často překračuje hranici 20 tisíc Kč) se servis (opravy) autoklimatizací vyplatí vždy svěřit do rukou kvalifikovaných odborníků.

Kontakt

Přílepská 1233, Roztoky, 252 63

Otevírací doba:
pondělí – pátek 08:00 – 17:00

email
miroslav.vejbora@autohouser.cz
Miroslav Vejbora
přijímací technik, vedoucí autoservisu
731 862 462
Tomáš Pražák
vedoucí mechanik
603 172 954

AutoHouser © 2018 All Rights Reserved